Bezoek Tweede Kamerlid André Bosman

Afgelopen vrijdag 15 januari, heeft de fractie van VVD Loppersum met een afvaardiging van het bestuur VVD Eemsdelta, gesproken met André Bosman van de tweede Kamerfractie van de VVD.

André heeft het gaswinningsdossier in zijn portefeuille. Hij was met de vaste Kamercommissie Economische Zaken de hele dag op werkbezoek in het aardbevingsgebied en aan het eind van de dag hadden we gelegenheid om nog wat dingen mee te geven in aanloop naar het Kamerdebat over de gaswinning op 26 januari.


In de raad van Loppersum is heel veel gesproken over de gaswinning en de laatste tijd vooral over het meerjarenplan van Nationaal Coördinator Hans Alders. Sommige opmerkingen uit de raad zijn opgenomen in het plan. Toch zijn er hier en daar wat zaken die nog missen of aangescherpt moeten worden. Via de tweede Kamerfractie kunnen we nog invloed uitoefenen.


Eén van de punten is bijvoorbeeld het afschaffen van de waardevermeerderingsregeling. Het verdwijnen van dit instrument draagt niet bij aan herstel van vertrouwen. Daar was het nu juist ook voor bedoeld. Ook hebben we André meegegeven dat er gepraat zou moeten worden over mijnbouwschade in plaats van aardbevingsschade. Bodemdaling en zetting van de grond zijn immers ook gevolg van de gaswinning. Op deze punten konden we elkaar vinden. We hebben nog gepraat over een eventuele generieke opkoopregeling voor mensen die echt weg willen (of moeten) uit het gebied.


Belangrijk punt van VVD Eemsdelta fracties was ook nog dat de gemeentelijke begroting niet extra belast mag worden als gevolge van de hele versterkingsoperatie, er aandacht moet zijn voor de gevolgen in de landbouwsector en de ondernemers en het chemiepark Delfzijl. Dat er specifieke aandacht moet zijn voor de zuidelijke dorpen van Delfzijl. Die liggen buiten de huidige contourenkaart, hebben veel mijnbouwschade en er zou daarom goed onderzoek moeten plaats vinden zodat ook deze mensen hun schade kunnen laten repareren.


We waren het er over eens dat er nog wel meer op te merken is over het Meerjarenplan van de Nationaal Coördinator Hans Alders, maar dat het belangrijk is dat de schop snel de grond in gaat en dat er vaart gemaakt wordt met de versterkingen van zowel woningen als van onze ondernemers en het vastgoed van de scholen, de zorg, de dorpshuizen e.d.