Reclamebelasting

Woensdag 1 juli heeft de raad de verordening vastgesteld aangaande Reclamebelasting als financieringsvorm voor promotie van het centrum van Delfzijl. Reclamebelasting lijkt wel een fenomeen die Nederland aan het veroveren is en elke dag kun je in de regionale pers daar wel iets over lezen en anders komt de informatie wel digitaal naar ons toe . Na veel te hebben gegoogeld blijkt dat ze overal net weer een even andere verordening maken en dat zal wel aan de aard van de plaats en het probleem liggen . Hier in Delfzijl is er in het verleden ook al veel over gesproken door de Handelsvereniging Centrum o.a. samen met adviseurs van MKB Noord die uiteraard hier veel ervaring mee hebben . Na de oprichting van de Stichting Marketing Delfzijl is opgericht is de koers bepaald voor Delfzijl, men heeft een gebiedsomschrijving gemaakt, een draagvlak onderzoek gehouden en heeft een vergadering cq voorlichtingsavond gehouden waar een meer dan redelijke opkomst was . Het tarief is vastgesteld en men weet wat de opbrengst €64.000,- is. Voor de gemeente Delfzijl heeft dit geen financiële gevolgen, daar zij niets meer is dan een doorgeefluik. Wel willen we opmerken dat het geinde bedrag nog zeker niet hoog genoeg is om het Centrum echt heel bruisend te laten worden, wij hopen dan ook dat de SMD meerdere bronnen zal vinden. Door deze heffing in te stellen hoopt de VVD dat het Centrum van Delfzijl aantrekkelijker wordt en dat is in het belang voor ons allen. Met een Sail voor de deur wij wensen de SMD een behouden vaart .

De discussie die op gang is gekomen door de bezwaren op de verordening zijn niet op zijn plaats in de raad. Daar is de discussie bij het vaststellen van de verordening geweest. Wat van belang is dat de SMD met een uitwerking van haar beleidsplan komt. Dat staat 22 september gepland en lijkt ons de juiste wijze voor afstemming tussen SMD en de betrokken ondernemers