Reclamebelasting. Waarom?

De ene belasting is de andere niet. Dat wordt maar eens weer bewezen door de invoering van de reclamebelasting in Delfzijl. Daar waar de VVD niet bepaald bekend staat om het invoeren van een nieuwe belasting maatregel, gaat de VVD wethouder in Delfzijl dit nu juist wel doen. Dat behoeft wel nader uitleg.

Er gebeurt de laatste jaren veel in Delfzijl, er wordt veel geïnvesteerd. Kijk b.v. naar het centrumplan, waar de kern van het plan bestaat uit verkleinen en compacter maken van het centrum, waardoor het gezellig wordt en het er goed vertoeven is. Naast de inzet van de gemeente vergt dit ook de inzet van ondernemers in het centrum van Delfzijl.

 “De handelsvereniging en ondernemers in het centrum hebben zichzelf de vraag gesteld ‘waar gaan we heen, wat willen we?’. Al snel werd duidelijk dat veel ondernemers voor een levendig Delfzijl wilden gaan. Daar horen activiteiten bij die de havenplaats op de kaart zetten. Het probleem is vaak de bekostiging. In het centrum heb je een steeds kleiner wordende groep ondernemers die financieel bijdraagt en een steeds grotere groep, de zogeheten free riders, die wel profiteren maar niks afdragen. Dat is een oneerlijke verdeling en brengt het voortbestaan van evenementen in gevaar.”

Om een einde te maken aan deze situatie, zijn een groot aantal ondernemers met elkaar in gesprek gegaan en dat heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting StadsMarketing Delfzijl (SMD). Dat is een proces van twee jaren geweest. Begin 2015 heeft de stichting een goed onderbouwde aanvraag bij de gemeente ingediend voor het invoeren van de reclamebelasting. Het voorstel voor het heffen van reclamebelasting is vervolgens door het grootste gedeelte van de gemeenteraad op 1 juli goedgekeurd.

Is hiermee de strijd gestreden? Nee, net als bij elke andere belastingmaatregel zijn er altijd mensen die minder krijgen dan dat ze betalen of omgekeerd. De SMD heeft dat ook onderkend en gaat binnenkort in gesprek met de ondernemers om te spreken over een mogelijke tariefdifferentiatie.”

Een belastingmaatregel voor en door ondernemers waar de gemeente alleen maar faciliteert, daar kan ik als VVD wethouder alleen maar achter staan.