VVD Eemsdelta maakt zich sterk voor woningbouw

De VVD Eemsdelta maakt zich al jaren sterk voor woningbouw. In dit artikel vertelt gemeenteraadslid Bert Jan Huizing over wat er moet gebeuren op dit gebied.

Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn de gemeenten die volgens de statistieken het meest te maken hebben met de daling van het aantal inwoners. Het opvallende hieraan is dat er relatief weinig huizen te koop zijn in de dorpen. Vooral in kleine en populaire dorpen als Leermens, Termunterzijl, Westeremden, Woldendorp en Oosterwijtwerd is nauwelijks een huis te koop. Als er één op de markt komt, is het binnen de kortste keren verkocht. De VVD vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren die graag in eigen dorp willen blijven wonen krijgen hiertoe geen kans en verdwijnen naar grotere plaatsen, zoals de stad Groningen.

 

VVD gemeenteraadslid van Loppersum Bert-Jan Huizing: ,,Juist deze jongeren moeten we vasthouden, want die zijn essentieel voor de leefbaarheid in de dorpen. Die zorgen uiteindelijk weer voor het in standhouden van de school, de sportclub en het verenigingsleven. Wij hameren er al een paar jaar op dat er meer mogelijkheden moeten komen om ook in de kleine kernen te kunnen bouwen. En dan willen we geen nieuwbouwwijkjes aan de rand van het dorp, maar in de dorpen is vaak voldoende ruimte voor inbreiding”.

 

Er zijn de afgelopen tijd veel woningen gesloopt en herbouwd. Maar vooral als het gaat om woningen van de woningcorporaties wordt er minder teruggebouwd dan gesloopt. Er wordt nog steeds vastgehouden aan het al jaren geleden vastgestelde woon- en leefbaarheidsplan Eemsdelta, waarin een forse sloopopgave staat. De situatie op de woningmarkt is nu echter totaal anders als toen en de VVD Eemsdelta pleit al langer voor het openbreken van dit plan. Mede ook door de overspannen woningmarkt in de stad Groningen en zo langzamerhand ook in plaatsen direct om de stad heen, komt er meer vraag naar woningen in de provincie, op reisafstand van de stad. Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben goede verbindingen met de stad. Ieder half uur vertrekt er een trein naar Groningen en binnen een half uur sta je al op het station Groningen.

 

De laatste raadsvergadering heeft de VVD de wethouder van loppersum gemaand haast te maken met het zoeken naar nieuwe uitleggebieden in Loppersum en Middelstum. Het antwoord van de wethouder was dat nog niet alle kavels verkocht zijn, dus dat de noodzaak er niet is. Bert-Jan Huizing: ,,Dit vonden we een raar antwoord. Als de kavels wel verkocht zijn ben je te laat. Mensen die belangstelling hebben gaan dan andere keuzes maken. Voordat je kavels in een nieuw gebied kan verkopen ben je jaren verder. Eerst moet de grond verworven worden, vervolgens plannen worden gemaakt en moet de wijk ook nog bouwrijp gemaakt worden. Regeren is vooruitzien. We vinden dat de gemeenten meer pro-actief moeten zijn. Ook op het gebeid van reclame maken voor nog te koop zijnde kavels mag er wel meer en actiever reclame gemaakt worden”.

 

Per 1 januari gaan Appingedam, Delfzijl en Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Delfzijl geeft wel het goede voorbeeld als het gaat om woningbouw. Onlangs is het terrein van voormalig ziekenhuis Delfzicht aangekocht om woningen op te bouwen. Een voorbeeld hoe het wel moet.


Wij blijven als VVD Eemsdelta altijd knokken voor de woningbouw. Wij staan altijd open voor suggesties. Suggesties of ideeën over dit onderwerp of andere zaken zijn altijd welkom. Mailen kan naar: info@eemsdelta.vvd.nl