Nieuws

 • Algemene Beschouwingen 2022

  In de raadsvergadering van 13 juli bespraken we de kadernota, de kaders voor de begroting van 2023. Lees hier de bijdrage van onze fractievoorzitter. Lees verder

 • VVD Eemsdelta wil slagkracht en tempo behouden in de versterkingsoperatie

  Tijdens de laatste raadsvergadering is het handboek inpassingskosten vastgesteld. Inpassingskosten zijn de kosten die gemaakt worden om een straat of wijk na de versterkingsopgave weer netjes te maken. Hierbij moeten we denken aan het verbeteren van de wegen, herstel riolering, aanplanten groen, enz. Het rijk heeft hiervoor een budget vastgesteld. Lees verder

 • Oude zorgcomplex in Stedum

  De afgelopen tijd was er veel te doen rondom het oude zorgcomplex Nij Nittersum in Stedum. Een groep Stedumers wilde het complex, dat op de nominatie stond gesloopt te worden om plaats te maken voor nieuwbouw, behouden voor het dorp vanwege de beeldbepalende waarde ervan. Daarentegen wilde een groep jonge dorpsbewoners juist dat de sloop en nieuwbouw doorging, omdat zij zo een kans zagen in Stedum een huis te kunnen vinden. Lees verder

 • VVD stelt vragen over bomen planten in de bermen

  Regelmatig worden er bomen in de bermen gepland in onze gemeente. De VVD heeft in de raadsvergadering van 30 maart aan het college gevraagd of hier beleid voor is, of dat dit lukraak gebeurd. Lees verder

 • De route naar een brede welvaart voor Nederland: de N33

  De VVD wil dat we met zijn allen gaan samenwerken aan de N33. Nut en noodzaak zijn evident, zowel op regionaal als nationaal niveau. Alleen samen maken we de weg vrij om de verdubbeling te laten slagen. Lees verder

 • VVD grootste in Eemsdelta, wil kiezers en vrijwilligers bedanken

  De VVD is bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 de grootste partij geworden van Eemsdelta met 14,8% van de stemmen (+2,6%). De VVD Eemsdelta wil de kiezers bedanken die de VVD het vertrouwen hebben gegeven om ons land uit de coronacrisis te leiden en een vliegende start te maken met het herstel. Lees verder

 • Vragen VVD Eemsdelta over maatwerk Corona maatregelen beantwoord

  In januari heeft VVD Eemsdelta vragen gesteld om meer aandacht te besteden aan ondersteuning voor ondernemers in onze regio in de coronacrisis. In de beantwoording is duidelijk geworden dat er mogelijkheden zijn. Lees verder

 • VVD Eemsdelta wil meer maatwerk voor ondersteuning ondernemers en verenigingen

  De VVD Eemdelta wil dat de gemeente de lokale ondernemers in Eemsdelta waar mogelijk actief benadert en ondernemers informeert over de financiële regelingen ter compensatie voor de geleden schade door corona. Lees verder

 • Maximale ruimte voor agrarische sector

  “Geef de agrarische sector de maximale ruimte om uit te breiden als ze dat willen.” Dat zegt Bert-Jan Huizing. “De VVD is trots op onze land- en tuinbouw. De boeren in Eemsdelta behoren tot de top van de wereld op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, dierwelzijn en innovatie. We zien de agrariërs als moderne ondernemers met veel vakkennis die ruimte moeten hebben voor uitbreidingsplannen.” Lees verder

 • Meer aanbestedingen naar lokale ondernemer

  ‘’Lokale ondernemers moeten meer betrokken worden bij regionale aanbestedingen.” Deze oproep komt van Tineke Naafs. De VVD’er uit Wagenborgen merkt dat er op dit moment nog te vaak geen lokale ondernemers gevraagd worden bij aanbestedingen. En dat vindt ze jammer, want ook lokale ondernemers moeten een kans krijgen. Lees verder

 • Betere infrastructuur levert extra banen op

  “De geplande verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam is meer dan wenselijk om de economische ontwikkelingen in het gebied te kunnen blijven volgen. Onze regio met groeiende industrie en haven is de enige zonder een vierbaans ontsluiting. Lees verder

 • Arie Heuvelman geeft regio enorme impulsen

  Hij heeft veel voor de Eemsdelta-regio betekend. Neem projecten als de havenboulevard, de Doklanden in Delfzijl of De Tip in Appingedam, die uit zijn brein zijn ontsproten. En nog steeds geeft Arie Heuvelman het Eemsdelta-gebied een enorme impuls met steeds weer nieuwe ontwikkelingen. Ook in de dorpen. Ondanks zijn 73 jaar denkt hij absoluut nog niet aan stoppen. Hij werkt 80 uur per week. “Ik heb altijd een sociaal hart gehad voor deze gemeente,” zegt de lijstduwer van de VVD. Lees verder

 • Veel kansen op toeristisch vlak

  “In de afgelopen 6 jaar is er op toeristisch gebied veel bereikt in Delfzijl. De nieuwe gemeente Eemsdelta biedt straks dezelfde kansen.” Dat is de mening van Hans Ronde. Hij is sinds 2014 wethouder in de gemeente Delfzijl en heeft onder andere recreatie en toerisme in zijn portefeuille. Lees verder

 • Jongeren, geef je mening en ga naar de stembus!

  De 25-jarige Laura Wilke de Souza roept jongeren op te stemmen voor de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. “Als je niet stemt, bepaalt jouw oma straks jouw toekomst,” zegt ze onomwonden. Lees verder

 • Ieder kind moet lid kunnen zijn van een club

  “Ieder kind of jongere moet zich aan kunnen sluiten bij een club of vereniging. Hier kunnen en mogen geen obstakels voor zijn. Of het nou scouting, rugby of schaken is, er is voor elke jongere wel ergens een plek waar hij zich thuis kan voelen, zichzelf kan zijn, maar bovenal zichzelf kan ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven kan halen'', aldus Chris Ronde. Lees verder

 • Zorgen dat woningaanbod voor starters in Eemsdelta op peil blijft

  Als starter op de woningmarkt heb je het tegenwoordig niet makkelijk. Dat weet Frans Ozinga (29) als geen ander. “De huizenprijzen rijzen de pan uit. Als je wilt bezichtigen, ben je één van de vele geïnteresseerden. En het krijgen van een hypotheek is ook nog niet zo makkelijk, al dan niet veroorzaakt door het hebben van een studieschuld.” Volgens Frans, VVD-kandidaat op plek 4, willen jongeren dolgraag in hun eigen dorp blijven wonen, maar is het woningaanbod niet toereikend genoeg. Lees verder

 • DelfSail en Eurocup geven Eemsdelta landelijke uitstraling

  Evenementen als DelfSail en Eurocup zijn evenementen waar we trots op mogen zijn. Het toont aan dat de regio Eemsdelta veel te bieden heeft en dat stralen we met dit soort evenementen landelijk uit.” Aan het woord is VVD-kandidaat op plaats 11, Roy Boxmeer (29). Hij is oprichter en voorzitter van Eurocup en bestuurslid van DelfSail. Lees verder

 • Eduard Mulder (VVD Eemsdelta) en minister Cora van Nieuwenhuizen beantwoorden vragen van inwoners

  Afgelopen woensdag hielden de lijstrekker van VVD Eemsdelta, Eduard Mulder en Minister van Infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen (VVD) een facebook live sessie waarin inwoners vragen konden stellen aan het duo. Veel onderwerpen kwamen voorbij over de infrastructuur in de regio: bereikbaarheid van de dorpen, duurzame ontwikkelingen zoals de biokerosinefabriek in de haven van Delfzijl en het belang om de N33 te verdubbelen. Lees verder

 • Veiligheid basisvoorwaarde voor fijne leefomgeving

  De VVD wil een pakket aan maatregelen om de veiligheid in de nieuwe gemeente Eemsdelta te verhogen. “Want de basisvoorwaarde om te leven in een fijne omgeving, is dat je je veilig voelt,” zegt kandidaat-raadslid Rutger Smit. “Er valt nog winst te behalen op het gebied van whatsapp-buurtpreventie, het beter verlichten van fietspaden en het inzetten van jongerenwerkers.” Lees verder

 • Sportvoorzieningen van cruciaal belang

  “Sportaccommodaties moeten voor de dorpen behouden blijven. Het is van cruciaal belang om ook in de nieuwe gemeente Eemsdelta dichtbij huis te kunnen blijven sporten.” Dat zegt de 23-jarige Bas Huizing, die ook op de verkiezingslijst staat voor VVD Eemsdelta. Lees verder