Verscheidenheid aan dorpen biedt Eemsdelta kansen

“De veelheid en verscheidenheid aan dorpen is de kracht van de nieuwe gemeente Eemsdelta.” Dat vindt VVD kandidaat-raadslid Bert-Jan Huizing. De nieuwe gemeente Eemsdelta heeft maar liefst 35 dorpen. Allemaal met hun eigen wensen en ideeën. Huizing: “Dorps- en wijkbewoners zijn enorm betrokken met hun directe leefomgeving. Gebruik de ideeën van de inwoners om de dorpen nog leefbaarder en aantrekkelijker te maken.”

 

Volgens de VVD liggen hier volop kansen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. “In de dorpen barst het van de initiatieven,” weet Huizing uit ervaring. Daar ligt volgens hem dan ook de kracht van de nieuwe gemeente. Huizing: “In de dorpen zit veel organisatietalent. Het is als gemeentebestuur van belang direct contact te houden met de dorpen en ervoor te zorgen dat het contact laagdrempelig is. Dit kan door middel van  een jaarlijkse dorpenronde van het college en  ook via een dorpen- of gebiedscoördinator.” Naast het ondersteunen van de inwoners, vraagt dit ook om een doordachte visie op de toekomst van de dorpen. Dit om de dorpen krachtig en levendig te houden.

 

In lang niet alle dorpen is een bevokingsdaling aan de orde, maar wat er wel aan de hand is, is een andere samenstelling van de bevolking. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, terwijl jongeren vaak de neiging hebben om hun heil elders te zoeken. Aan de andere kant zie je de laatste jaren door een overspannen woningmarkt in de stad Groningen en recent de ontwikkeling van het steeds meer thuiswerken, dat er een trek komt naar het platteland. In veel dorpen in Eemsdelta zie je momenteel dat weinig tot geen huizen te koop zijn. Bert-Jan Huizing: “Dit alles biedt enorme kansen voor de dorpen. Als er jonge gezinnen weer in een dorp komen wonen, geeft dit ook een boost voor de school, het verenigingsleven en daarmee de levendigheid in een dorp.”

 

Voor wat betreft de dorpen moeten er ruimere mogelijkheden komen om nieuwe huizen te bouwen. Niet enkel een nieuwbouwwijkje aan de rand van het dorp, maar ook op open plekken in de dorpscentra zelf. Ook is het zaak het aanbod aan te passen aan de vraag. Dus meer levensloopbestendige woningen en daarnaast betaalbare starterswoningen. Tevens zouden er mogelijkheden moeten komen, om zogenaamde rotte kiezen in de dorpen op te kopen en de vrijgekomen aan te bieden voor nieuwbouw.   

 

Kortom, de gemeente Eemsdelta moet een gemeente zijn, die dicht bij de inwoners staat.