Met goede voorzieningen en genoeg banen blijven jongeren


De nieuwe gemeente Eemsdelta moet aantrekkelijker gemaakt worden voor jongeren om hier terug te keren, nadat ze zijn gaan studeren in de stad Groningen. Nu blijven ze te vaak na de studie in Groningen hangen. Het jonge, 19-jarige kandidaat-raadslid, Rutger Smit stelt een tweeledige oplossing voor: ‘’Er moeten genoeg voorzieningen voor jongeren zijn én voldoende banen voor jonge starters.”

 

“Als deze mix goed wordt toegepast ben ik ervan overtuigd dat veel jongeren in dit prachtige gebied zullen blijven, dan wel terugkeren”, aldus Rutger. Wel vindt de lokale VVD dat er niet te lang gewacht moet worden. “We moeten vaart maken met het binden van jongeren. Dat is cruciaal voor een leefbare gemeente.”

 

“Van belang is dat de nieuwe gemeente goed naar de jongeren luistert, om erachter te komen wat zij missen in hun omgeving. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep, dus het is waardevol om de stem van deze doelgroep te horen. Een structurele oplossing voor het probleem van wegtrekkende jongeren zou het oprichten van een Jongerenadviesraad kunnen zijn. Deze adviesraad adviseert over de precieze invulling van voorzieningen, die voor jongeren zijn bedoeld. Hierdoor sluiten voorzieningen beter aan op de behoeften van jongeren”, stelt Rutger.

 

Rutger Smit is reeds jarenlang actief bij de Jongerenadviesraad van de provincie Groningen. “De samenwerking tussen de Jongerenadviesraad met de Gedeputeerden en de Statenleden is prettig. Wij vullen de blinde vlek in, als er wordt gepraat over beleid dat jongeren aangaat. Wij geven de provinciebestuurders het jongerenperspectief mee. Daar zijn ze dankbaar voor, want dankzij onze inbreng is het beleid beter afgestemd op jongeren. Ik verwacht dat we dit in de gemeente Eemsdelta ook kunnen bereiken”, aldus Rutger.

 


 ‘Jonge ondernemers vol goede ideeën’

 “Startende ondernemers zitten vaak vol goede ideeën om de regio nieuwe impulsen te geven, maar beschikken veelal niet over de middelen om te investeren. Als ik op de fiets zit denk ik regelmatig: ‘hier zou zo'n soort tentoonstelling goed op zijn plaats zijn’, of ‘deze locatie heeft alles te bieden voor een geslaagd food truck festival’.” De 24-jarige Laura Wilke de Souza ziet de oplossing in een match met gevestigde ondernemers. “Alle ingrediënten zijn al aanwezig. Wij hoeven alleen maar de juiste verbindingen te leggen.”

 

Als starter kun je, volgens Laura, het gevoel krijgen dat je met 2-0 achterstaat. “Ten eerste heb je niet altijd de financiën en ten tweede heb je nog geen draagvlak, omdat 'men je niet kent'. Zulke valkuilen moet je kunnen omzetten in kansen.  De samenwerking met de gevestigde orde levert een vergroot draagvlak op.” Het advies van Laura Wilke de Souza: “Maak een plan. Wat ga je hiermee verdienen? Leg dat plan neer bij een ondernemer, die iets heeft wat jij nodig hebt en bespreek de voorwaarden”

 

Laura kan meerdere locaties in de nieuwe gemeente noemen, waar ze geweldige kansen ziet om iets te starten. “Al fietsend borrelen heel veel goede ideeën op. Dan denk ik: hier zou de lokale geschiedenis echt tot leven kunnen komen. Of: wat is het hier mooi, hebben ze dit wel eens uitgeprobeerd? Het strand biedt bijvoorbeeld veel mogelijkheden voor festivals.”

 

De drie gemeenten die samengaan zijn volgens Laura zo verschillend, dat zij elkaar perfect aanvullen. “Het is belangrijk om je te realiseren dat Appingedam, Delfzijl en Loppersum geen concurrenten zijn. Ze versterken elkaar juist.”