Verdubbeling van windmolens moeten we voorkomen


Als de huidige doelstellingen voor zonne- en windenergie voor 2050 doorgezet worden, kan dit een verdubbeling van het aantal windmolens in de gemeente Eemsdelta betekenen. “Dat is iets wat we als VVD niet willen,” zegt VVD-wethouder Hans Ronde. “De VVD wil voorkomen dat ons Groninger land eerst ondergronds en vervolgens bovengronds kapot wordt gemaakt. Daar waar we in de jaren 60 onwetend waren over de enorme gevolgen van de aardgaswinning en begin deze eeuw nog onwetend waren over de nadelige effecten van een windpark, weten we nu beter.”

 


De groei van windenergie stuit volgens Hans Ronde op de grenzen van lokaal draagvlak: “De besluitvorming over de jaren 2030-2050 begint nu. De VVD zal zich ten volle inzetten, om te voorkomen dat het zwaartepunt van de energielevering voor heel Nederland weer bij de Groningers komt te liggen, zonder dat hier meer dan voldoende draagvlak voor is.”

 

In 2030 moet landelijk per jaar 35 terawattuur (TWh) worden opgewekt uit zonne- en windenergie. Voor 2050 moet dit 70 Twh per jaar zijn. Een verdubbeling dus. Het voorstel van de stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) regio Groningen is dat de provincie een bod doet van 5,7 TWh voor 2030. Voor alle duidelijkheid: hiermee levert de regio ruim 19 procent van de landelijke doelstelling. Bovendien is dit ongeveer 3,8x het verbruik van de bebouwde omgeving in de gehele regio Groningen.

 

Hans Ronde: “Als we kijken naar deze cijfers kan je je afvragen waarom de stuurgroep zo’n hoog bod doet. Het antwoord is simpel, maar daarmee gelijk ook weer veel té simpel. Die 5,7 TWh is een optelsom van wat nu al aan zonne- en windenergie opgewekt wordt en van wat al in de planning zat.”


“Dan kan je denken: ‘Waar maken we ons druk over, zoveel verandert er dan toch niet voor de gemeente Eemsdelta?’ Maar, pas op! Het doel voor 2050 voor heel Nederland is een verdubbeling van het doel voor 2030. Als dit wordt doorgetrokken naar de RES-regio’s dan zou dat zo maar kunnen betekenen dat het aantal windmolens in de gemeente Eemsdelta verdubbeld moet worden. Dat is iets wat we niet willen. En dat kunnen en moeten we nu dus goed regelen.”

 

Voordat we de RES in de regio Groningen voor 2030 vaststellen vindt de VVD het noodzakelijk dat er eerst een strategie dan wel toekomstvisie moet worden vastgesteld richting 2050, waar de RES 1.0 onderdeel van uitmaakt.

 

De VVD wil antwoord op een aantal essentiële vragen:

·       Waarom wil de stuurgroep dat we substantieel veel meer duurzame stroom gaan opwekken dan nodig is voor het eigen gebruik van de bebouwde omgeving in deze regio.

·       Welke ruimtelijke ordeningsprincipes zijn gekozen, zodat de impact op de leefomgeving van de bewoners en op het Groninger landschap zo minimaal mogelijk is met betrekking tot zonneparken, windturbines en bijbehorende bovengrondse netwerken.

·       Hoe gaan we met de beperkte, beschikbare ruimte om, zodat er voldoende draagvlak bij de Groningers gecreëerd wordt, gezien de impact op hun leefomgeving bij verduurzaming van ons energiesysteem tot aan 2050.

·       Welke visie ligt er om te besparen op het stroomverbruik in de regio Groningen tot aan 2050. Dit met het doel te voorkomen dat op land zonneparken en windturbines oneindig bijgebouwd moeten worden, om de stijging van het stroomgebruik te kunnen blijven dekken.

·       Kan inzichtelijk gemaakt worden welk deel van het bod in 2030 gerealiseerd kan worden met opwekking van energie door zonnepanelen op daken, met als doel landbouw- en veeteeltgronden maximaal te behouden voor voedsel- en grondstofproductie.

 

De VVD wil duidelijke antwoorden om ons mooie Groninger landschap in stand te houden