Urgentie verdubbeling N33 nog groter na digitaal werkbezoek Staatssecretaris van Defensie

Op woensdag 28 oktober bracht Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser een werkbezoek aan Groningen Seaports. Dit gebeurde op uitnodiging van de VVD Eemsdelta en Het Hogeland. Samen met de staatssecretaris zijn de economische ontwikkelingen in de regio besproken.

 

“Het is mooi dat we als lokale VVD deze verbinding konden leggen tussen de ontwikkelingen in de regio en Defensie. De ontwikkelingen met de N33,  recycling en energie zijn ook bij Defensie kansrijke thema’s. Goed dat de staatssecretaris aandacht heeft voor onze regio.” aldus de fractievertegenwoordigers van VVD in Eemsdelta en Het Hogeland.

 

Uit het werkbezoek bleek dat er hard wordt gewerkt aan een Europees project om de routes voor het verplaatsen van militair materieel door Europa te verbeteren. De Eemshaven is hierbij een belangrijke locatie voor Defensie. Een goede bereikbaarheid van de haven is daarbij van groot belang.

 

‘’Het werkbezoek heeft nogmaals aangetoond dat het enorm belangrijk  is dat de verdubbeling van de N33 doorgaat. En daarbij moeten er serieuze plannen worden gemaakt om een aquaduct te realiseren bij Appingedam en de N33 tot aan de Eemshaven te verdubbelen. De brug staat te vaak open en dit belemmert de bereikbaarheid’’, aldus lijsttrekker Eduard Mulder van de VVD Eemsdelta.

 

Directeur Cas König van Groningen Seaports wees staatssecretaris ook op de ontwikkelingen bij de recent geopende fabriek PMC in Delfzijl. Daar kan vervuild staalschroot, o.a. met chroom-6, gerecycled worden. Ook werden de vele waterstofprojecten die in het Noorden ontwikkeld worden in het kader van de verduurzaming van de industrie benoemd. Ontwikkelingen die ook voor Defensie interessant kunnen zijn. Tot slot bleek dat Defensie in de Eemshaven een permanent locatie gaat bouwen voor de dienst die verantwoordelijk is voor de militaire transporten. “Met het realiseren van een permanent  gebouw in de Eemshaven laat Defensie het belang van onze regio zien. Daar mogen we trots op zijn”, aldus fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard van VVD Het Hogeland.

 

Met behulp van de digitale middelen een mooi bezoek aan de regio!