Veiligheid basisvoorwaarde voor fijne leefomgeving


De VVD wil een pakket aan maatregelen om de veiligheid in de nieuwe gemeente Eemsdelta te verhogen. “Want de basisvoorwaarde om te leven in een fijne omgeving, is dat je je veilig voelt,” zegt kandidaat-raadslid Rutger Smit. “Er valt nog winst te behalen op het gebied van whatsapp-buurtpreventie, het beter verlichten van fietspaden en het inzetten van jongerenwerkers.”

“Een fusie van gemeenten biedt kansen. We kunnen van elkaar leren en de krachten bundelen, ook op het gebied van veiligheid”, zo vindt de 19-jarige Rutger
Smit, die tweedejaarsstudent rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen
is. Volgens de VVD moet whatsapp-buurtpreventie waar het nog niet gebruikt
wordt, gestimuleerd worden. “Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat in
wijken die whatsapp-buurpreventie hebben, het aantal inbraken met maar liefst de helft afnam. Hier moet de nieuwe gemeente Eemsdelta op blijven inzetten”, vindt Rutger.

Verschillende dorpen en wijken in Appingedam, Delfzijl en Loppersum gebruiken
al whatsapp-buurpreventie. De VVD wil dat de gemeente Eemsdelta actief
wijken gaat stimuleren met whatsapp-buurpreventie. “Veiligheid is een belangrijke
taak van de overheid. Dus bij uitstek iets wat de gemeente op kan pakken. Al is het
maar het (deels) beschikbaar stellen van de borden. Met zoiets kleins valt al enorm
veel winst te behalen.” In de buurtpreventie moet zoveel mogelijk samengewerkt
worden met de wijkagenten. “Wijkagenten zijn de ogen en de oren van de straat.
Zij kunnen als beste de kleine criminaliteit bestrijden en voorkomen dat het erger
wordt. Daarnaast zijn zij het aanspreekpunt voor de bewoners. Zo wordt buurtpreventie nog effectiever,” meent Rutger, die al op jonge leeftijd maatschappelijk actief was en onder andere in de Jongerenadviesraad
van de provincie zit.

Een ander preventiemiddel is het inzetten van jongerenwerkers
en de projecten die daar geïnitieerd worden. ”Deze mensen staan dichtbij
jongeren. Met de juiste hulp kunnen ze op het rechte pad blijven. We hebben in ons gebied al last van bijvoorbeeld jeugdbendes en deze problematiek mag niet nog meer uitbreiden. De samenwerking tussen partijen en verenigingen die hiermee te maken hebben, is van enorm belang.”

Tenslotte wil de VVD dat fietspaden beter verlicht worden. Rutger: “Met name in de buitengebieden zijn sommige fietspaden erg slecht verlicht, terwijl er wel veel gebruik van wordt gemaakt. Door fietspaden beter te verlichten verhogen we het gevoel van veiligheid en maken meer mensen gebruik van fietspaden, ook als het donker is. De VVD vindt het van belang dat onderzocht wordt welke fietspaden in aanmerking komen voor betere verlichting. Ook inwoners wordt om hun mening gevraagd.”

“Met deze maatregelen ben ik ervan overtuigd dat de gemeente Eemsdelta veiliger zal worden. De VVD gaat zich hier in ieder geval hard voor maken”, concludeert Rutger Smit.