Arie Heuvelman geeft regio enorme impulsen


Hij heeft veel voor de Eemsdelta-regio betekend. Neem projecten als de havenboulevard, de Doklanden in Delfzijl of De Tip in Appingedam, die uit zijn brein zijn ontsproten. En nog steeds geeft Arie Heuvelman het Eemsdelta-gebied een enorme impuls met steeds weer nieuwe ontwikkelingen. Ook in de dorpen. Ondanks zijn 73 jaar denkt hij absoluut nog niet aan stoppen. Hij werkt 80 uur per week. “Ik heb altijd een sociaal hart gehad voor deze gemeente,” zegt de lijstduwer van de VVD.

 Arie Heuvelman staat bewust op de laatste plaats op de kandidatenlijst van de VVD. Hij vindt het na 16 jaar raadslidmaatschap welletjes.  “Het raadslidmaatschap is een verslaving,” zegt hij. “Ik heb veel mooie jaren meegemaakt. Mijn mooiste periode waren de vier jaren dat ik in de oppositie zat. Door ideeën goed te motiveren, wist ik het college steeds weer mee te krijgen. Dat heeft erin geresulteerd dat we de periode daarna wel onderdeel uitmaakten van het college.”

 Niet alleen politiek heeft Arie Heuvelman zijn steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van de gemeente Delfzijl. Vooral met zijn bedrijven heeft hij de Eemsdelta-regio enorme impulsen gegeven. Hij ontwikkelde de nieuwe Havenboulevard met hotel, kantoren en een evenementenhal in Delfzijl, verzorgde de waterwerken bij gemaal Rozema en de jachthaven in Termunten, bouwde Hotel Termunterzijl, ontwikkelde De Doklanden in Delfzijl en recentelijk De Tip, de Fivelkade en het Bolwerk in Appingedam en het Ubbensterrein in Delfzijl. Ook voor nieuwbouw in Termunterzijl en Wagenborgen, inclusief een medisch centrum, liggen de plannen klaar.

 En dat terwijl hij door anderen vaak voor gek werd verklaard. Want wie wil er nou in een hotel op de havenboulevard van Delfzijl overnachten? Maar Arie Heuvelman heeft gelijk gekregen. De bezettingsgraad van hotel De Boegschroef in de haven is uitstekend. En toen hij de inwoners van Termunten bij vorige raadsverkiezingen beloofde een hotel te zullen bouwen in Termunterzijl, maakte hij zijn woorden waar. Ook dit project is een succes gebleken. Natuurlijk is Arie Heuvelman een ondernemer die zijn kansen ziet, maar hij zou nooit zoveel voor het gebied gedaan hebben, als hij niet een enorme binding met de Eemdelta-regio zou hebben. Zijn hart ligt hier al vanaf het moment dat hij begin zeventiger jaren vanuit het westen van het land naar Delfzijl kwam om met zijn schip bij te dragen aan de bouw van de nieuwe haven in Delfzijl. Dat ene bootje werden er twee en inmiddels daarna volgenden verschillende bedrijven. Arie Heuvelman zwaait de scepter over Heuvelman Projecten en zijn zonen zwaaien de scepter over Heuvelman Ibis, Heuvelman GSO, InVra Plus en enkele kleinere bedrijfjes. Gezamenlijk bieden de bedrijven werk aan 200 mensen en zorgen zij voor een jaarlijkse omzet van 150 miljoen euro.

 Met alle projecten die Heuvelman heeft uitgevoerd en die nog op stapel staan wil de lijstduwer van de VVD meer leven in de brouwerij brengen. “Het vergroot de leefbaarheid in de dorpen. En het is belangrijk dat de jeugd in de regio kan blijven wonen. Bovendien trekt het meer mensen deze kant op. Denk bijvoorbeeld aan het toerisme in Termunterzijl en Delfzijl.”

 In verband met de aardbevingen moet er veel gesloopt worden in de Eemsdelta-regio. Arie Heuvelman roept al 8 jaar ‘eerst bouwen, dan slopen’. “In het verleden vertrokken teveel mensen naar omliggende gemeenten of Groningen. Ze komen van lieverlee weer terug. Maar het vertrek moeten we voorkomen. Door leuke projecten te ontwikkelen blijven de inwoners wel in de regio. Voor elke bevolkingsgroep moet er plaats zijn. Daarom vind ik het heel belangrijk dat in de nieuwbouwwijken sociale woningbouw wordt afgewisseld met particuliere bouw.”

 Op dit moment is Heuvelman met meerdere woningbouwprojecten bezig. Heuvelman: “De Tip in Appingedam wordt een grandioos mooi project met een geweldige mix van sociale woningbouw en particuliere huizen. In totaal komen er 42 woningen, waarvan de eerste in mei 2021 worden opgeleverd.” Daarnaast is Heuvelman voornemens om op het Bolwerk in Appingedam op de locatie van het voormalige Chinees restaurant elf kleine appartementen te bouwen en voor de Fivelkade zijn zes woningen in ontwikkeling.

 Op het Ubbensterrein in Delfzijl komen 100 woningen, waarvan 55 in de sociale huursector. Termunterzijl krijgt op de plek van de voormalige visafslag 24 huizen. Daarnaast bouwt Groninger Huis er ook nog zes stuks. “Ik hoop dat we kunnen zorgen dat er ook weer een winkel in Termunterzijl komt voor de dagelijkse boodschappen. Dat zou ook mooi zijn voor de bezoekers van de jachthaven,” zegt Heuvelman. Tenslotte heeft Heuvelman een stuk van het voormalige Groot Bronswijkterrein in Wagenborgen gekocht. Daar komt onder andere een medisch centrum. Voorlopig hoeft Arie Heuvelman dus niet stil te zitten. Wat het raadswerk voor de VVD betreft wil hij dat wel gaan doen. “Binnen de VVD zijn veel kundige mensen. We hebben een mooie kandidatenlijst met daarop ook een groot aantal jonge mensen. Aan hen nu de taak om het goede werk voor de Eemsdelta-regio voort te zetten.”