Meer aanbestedingen naar lokale ondernemer


‘’Lokale ondernemers moeten meer betrokken worden bij regionale aanbestedingen.” Deze oproep komt van Tineke Naafs. De VVD’er uit Wagenborgen merkt dat er op dit moment nog te vaak geen lokale ondernemers gevraagd worden bij aanbestedingen. En dat vindt ze jammer, want ook lokale ondernemers moeten een kans krijgen. “Onze ondernemers hebben het moeilijk, helemaal nu met de coronacrisis, dus laten we hen zo veel mogelijk ondersteunen,” vindt ze.

 Onderdeel van het aanbestedingsbeleid is momenteel het uitnodigen van minimaal 1 regionale ondernemer. “Dat is een mooie stap, “ vindt ze, “maar er kan nog meer gedaan worden om onze regionale ondernemers te bevoordelen bij aanbestedingen. Te vaak worden lokale ondernemers overgeslagen of regionaal blijkt ineens Friesland e zijn. Tot nu toe heeft de gemeente steeds voor de veilige weg gekozen in plaats van de grenzen van de wet op te zoeken, zoals een aantal andere gemeenten wel met succes gedaan heeft.”

Tineke Naafs: “Onze ondernemers zijn de motor van de economie. Dat klinkt als een open deur, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Wij als VVD Eemsdelta hebben ons altijd ingezet voor een goed ondernemersklimaat met een eerlijk en transparant aanbestedingsbeleid. We zien hier door de jaren heen zeker een positieve ontwikkeling in, maar nog altijd niet de aanpak die onze ondernemers het meest ondersteunt. Uiteraard moet je je als gemeente aan de wet- en regelgeving houden, in dit geval de aanbestedingswet. Wat wij al vaker hebben voorgesteld en onderbouwd is dat je daarin ook de ruimte die de wet geeft volledig moet benutten en de grenzen opzoeken. Zover zijn we helaas nu nog niet. Onze boodschap voor de nieuwe gemeente blijft dan ook: zoek die ruimte in de wet op, zorg ervoor dat informatie gemakkelijk toegankelijk is en dat zoveel mogelijk ondernemers een kans krijgen. Dat komt ook de prijs en kwaliteit ten goede.”