Maximale ruimte voor agrarische sector


“Geef de agrarische sector de maximale ruimte om uit te breiden als ze dat willen.” Dat zegt Bert-Jan Huizing. “De VVD is trots op onze land- en tuinbouw. De boeren in Eemsdelta behoren tot de top van de wereld op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, dierwelzijn en innovatie. We zien de agrariërs als moderne ondernemers met veel vakkennis die ruimte moeten hebben voor uitbreidingsplannen.”

 De agrarisch sector is een belangrijke economische speler in de regio Eemsdelta. Ook is de landbouw voor een groot deel verantwoordelijk voor de inrichting van het buitengebied. Niet alleen de agrariërs zelf verdienen hun brood in de sector, maar ook tal van andere bedrijven zijn hierin werkzaam. Bert-Jan Huizing: “Denk aan mechanisatiebedrijven, toeleveranciers, banken, verzekeraars, keuringsdiensten, enz. Ook internationaal blazen de boeren in Eemsdelta hun partijtje mee. In het gebied zitten bijvoorbeeld veel pootaardappeltelers die hun poters over de hele wereld exporteren.”

 De VVD wil daarom maximale flexibiliteit als het gaat om bestemmingsplan buitengebied. Dit betekent maximale ruimte voor maatwerk. Bert-Jan Huizing: “Er moet een zekere flexibiliteit zijn als een bedrijf binnen het bestaande bouwvlak wil innoveren. Zeker als we kijken naar bedrijven met veel aardbevingsschade en echt iets moeten. Als er een goed plan ligt met aandacht voor kwaliteit van bouwen, milieu, duurzame energie en dierenwelzijn, verwacht de VVD een stimulerende gemeente aan de keukentafel en een oplossingsgerichte houding. Handel in de geest van de nieuwe omgevingswet en biedt experimenteerruimte en ondersteuning aan koplopers.”

 Als het gaat om beeldbepalende en karakteristieke panden pleit de VVD ervoor om soepel om te gaan met ondernemers die in zo’n pand hun bedrijf uitoefenen. “Het bedrijf moet wel kunnen uitbreiden en het moet geen verdere beperkingen opleveren. De bedrijven op de lijst moeten dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden hebben als andere agrariërs,” vindt Huizing.

 Een ander punt waar de VVD zich al jaren hard voor maakt is de infrastructuur. Vooral in Loppersum is er de laatste jaren veel geïnvesteerd in bermbeton en passeerstroken. Dit zorgt niet alleen voor minder onderhoud aan de bermen maar draagt ook bij aan de verkeersveiligheid op de plattelandswegen. Door het bermbeton en de passeerstroken kunnen landbouw- en overig (vracht)verkeer samen soepel gebruik maken van de wegen in het buitengebied.

 De VVD vindt het ook  van groot belang dat er regelmatig overleg is tussen de sector en de gemeente. Bert-Jan Huizing: “In de huidige gemeenten gebeurt dat ook en is er regulier overleg tussen LTO-Noord en de gemeenten. Ook in Eemsdelta moet dit voortgezet worden. De korte lijnen die er nu zijn moeten behouden blijven.”