VVD Eemsdelta wil meer maatwerk voor ondersteuning ondernemers en verenigingen


De VVD Eemdelta wil dat de gemeente de lokale ondernemers in Eemsdelta waar mogelijk actief benadert en ondernemers informeert over de financiële regelingen ter compensatie voor de geleden schade door corona. ‘’Er wordt niet altijd op tijd door ondernemers hulp gevraagd en er is maatwerk nodig. Dit kan door steun van de gemeente dan georganiseerd worden’’, aldus fractievoorzitter Eduard Mulder. Zijn fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

‘’In gesprek met de ondernemers blijkt dat er in sommige sectoren (o.a. horeca, detailhandel, toerisme/recreatie en evenementen) geen tot weinig inkomen is. Dit geeft enorme zorgen voor de toekomst. Kan men de vaste lasten blijven betalen? Hoe gaat het met de ingekochte voorraad? Welke capaciteit kan straks gebruikt worden voor reserveringen bij toerisme en evenementen? Hoe wordt er door de overheid en banken straks omgegaan met de verleende kredieten? Voor ondernemers net zo belangrijk als ieders belang op behoud van inkomen. En voor de werknemers bij deze bedrijven van belang voor het behoud van hun banen’’, stelt Mulder.

 Mulder legt uit dat er al diverse regelingen zijn waardoor de meeste ondernemers op dit moment gecompenseerd worden. ‘’Maar het is goed de zorgen voor de toekomst bij ondernemers te onderkennen en hun te steunen. Perspectief kunnen we beter samen creëren dan alleen’’, aldus de fractievoorzitter van VVD Eemsdelta.

 Deze benadering, in samenwerking met de ondernemersorganisaties in de Eemsdelta,  is wat de VVD betreft vooral bedoeld om de ondernemers en zelfstandigen (ZZP’ers) die problemen hebben aan te moedigen zich te melden, en daarmee aandacht te hebben voor hun zorgen. ‘’Daaruit ontstaat dan volgens ons het perspectief dat nodig is om samen de crisis door te komen’’, vindt Eduard Mulder

‘’Bij de industrie zijn i.v.m. corona weer andere uitdagingen, ook daar kunnen verbindingen gelegd worden voor ondersteuning die daar nodig is. Het gaat ons erom aandacht te geven zodat de uitdagingen die iedereen heeft maximaal ondersteunt worden. De crisis moeten we samen oplossen, nu en in de toekomst’’, stelt Mulder.

 ‘’Maak van de nood een deugd!’’

Daarnaast kan de gemeente wat de lokale VVD betreft een verbindende rol spelen in de verschillende sectoren. ‘’De ene sector staat te springen om extra tijdelijk personeel, andere sectoren hebben op dit moment personeel beschikbaar. Maak van de nood een deugd! Bijvoorbeeld dat een schoonmaakster van een hotel tijdelijk van dienst kan zijn in de zorg of dat ondernemers en hun personeel hun diensten aanbieden in het onderwijs’’, aldus de fractievoorzitter van VVD Eemsdelta.

  Expertise team ook voor verenigingen

‘’Als de twee genoemde acties gaan werken, ontstaat een soort expertiseteam in de Eemsdelta. Deze kan samen met de accountants- en administratiekantoren de ondernemers steunen.  Dit team kan vervolgens mogelijk ook de verenigingen steunen. Ook daar geldt volgens ons dat inzicht en ondersteuning bij de regelingen hun kan helpen. De VVD Eemsdelta ziet graag dat de gemeente Eemsdelta actief bij verenigingen inventariseert hoe ze er voor staan en hun informeert over de compensatie mogelijkheden die er zijn’’, concludeert Eduard Mulder.