De route naar een brede welvaart voor Nederland: de N33

Het was stevig balen. Budgetoverschrijdingen bij de verbeteringen aan de ringweg bij de stad Groningen gooiden vorig jaar nog roet in het eten voor het verdubbelde traject N33 tot Appingedam. Als wethouder van voormalig gemeente Delfzijl en nu van gemeente Eemsdelta was ik dan ook zeker “not amused”.

Na de boosheid werd al snel de samenwerking gesmeed om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om de N33 te kunnen verdubbelen. Bij voorkeur tot aan de Eemshaven en met een aquaduct bij Appingedam.

In het Eemsdeltagebied liggen grote kansen in de (energie) transitie van de chemie en circulaire industrie. Daarom is het van cruciaal belang dat de bereikbaarheid van het gebied verbeterd wordt. De N33 vormt hierin de ontbrekende schakel om de afstand tussen het Eemsdeltagebied en de rest van Nederland en daarmee ook Europa te verkleinen. En dit is cruciaal om de talrijke kansen in dit bloeiende nationale groeigebied optimaal te benutten. Daar profiteren de regio en Nederland van, en zo groeit Nederland duurzaam. (punt)

Met deze boodschap is  de regionale coalitie (Provincie, Groninger Seaports, SBE en de gemeenten) waar ik namens de gemeente Eemsdelta plaats in heb op pad gegaan.

Dit is niet zonder succes. De VVD heeft dit op  alle niveaus opgepakt: zowel lokaal (Eduard Mulder als raadslid, en ikzelf als wethouder),  Provinciaal (Erik Jan Bennema als statenlid) als  landelijk (Jeroen van Wijngaarden als 2e kamerlid). Deze laatste heeft het op de Haagse agenda geplaatst middels een motie. Deze motie ondersteunt de regionale coalitie om de N33, die de havens en regio beter moet ontsluiten, alsnog te realiseren. 

Maar we zijn er nog niet: de VVD wil dat we met zijn allen gaan samenwerken aan de N33. Samen met de eerder genoemde coalitie willen we de brede welvaart verbeteren door met volle overtuiging in te zetten op  verdubbeling van de N33. Nut en noodzaak zijn evident zowel op regionaal als nationaal niveau. Allen samen maken we de weg vrij om de verdubbeling te laten slagen.

Daarom de oproep, doe met ons mee, SAMEN WERKEN AAN DE WEG, zorgt voor:

-             Miljarden euro’s aan extra investeringen

-             Nog eens duizenden extra banen in de komende jaren

-             Kickstart van de Nederlandse waterstofeconomie voor nog meer werkgelegenheid.

Samen zorgen voor een goede toekomst voor ons en voor onze kinderen, dat moet toch lukken!!!!