VVD stelt vragen over bomen planten in de bermen

Regelmatig worden er bomen in de bermen geplant in onze gemeente.  De VVD heeft in de raadsvergadering van 30 maart aan het college gevraagd of hier beleid voor is, of dat dit lukraak gebeurt. Soms is de berm dusdanig smal dat  de bomen wel erg dicht op de weg komen te staan, bijvoorbeeld in Westeremden-Huizinge. Hier is de verkeersveiligheid in het geding. Of de bomen staan bijna in de wal, minder dan twee meter van de scheiding. Ook valt het op dat de bomen soms wel heel dicht bij elkaar staan, zodat er aan de andere kant van de sloot schaduwwerking optreedt.

Ook zijn er bomen geplant op pas aangelegde nutsvoorzieningen in de berm (bv glasvezel). Wordt hier rekening mee gehouden was de vraag aan de wethouder. Enkele jaren geleden zijn in de raad van Loppersum ook vragen gesteld over dit onderwerp en toen is afgesproken dat in het geval er bomen geplant worden in de berm, er altijd overleg is met de eigenaar aan de andere kant van de sloot. Dit gebeurt volgens de VVD niet meer en de vraag aan het college is waarom niet?

Het antwoord van de wethouder was dat het altijd maatwerk is en dat er zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de omstandigheden ter plekke. En het is nog steeds de bedoeling te overleggen met de eigenaar aan de andere kant van de sloot. Als dit niet gebeurd is, is dit fout gegaan.