Oude zorgcomplex in Stedum

De afgelopen tijd was er veel te doen rondom het oude zorgcomplex Nij Nittersum in Stedum. Een groep Stedummers wilde het complex, dat op de nominatie stond gesloopt te worden om plaats te maken voor nieuwbouw, behouden voor het dorp vanwege de beeldbepalende waarde ervan. Daarentegen wilde een groep jonge dorpsbewoners juist dat de sloop en nieuwbouw doorging, omdat zij zo een kans zagen in Stedum een huis te kunnen vinden.

 

Ondanks dat de VVD begrip heeft voor het standpunt van de tegenstanders van de sloop - men moet voorzichtig zijn met het te snel willen slopen van oude panden -, is zij toch voorstander van de voorgenomen sloop-nieuwbouw. Het complex voldoet namelijk niet meer aan de eisen van deze tijd, de kosten van renovatie zijn enorm hoog en doordat het pand niet onderhijd is, is het aardbevingsbestendig maken van het pand ook een zeer complexe en kostbare aangelegenheid. 

 

Niet alleen qua kostenplaatje is nieuwbouw de beste optie. De VVD vindt ook dat in deze situaties gekeken moet worden naar de lokale wensen. Een grote groep jonge Stedummers heeft aangegeven dat zij graag in het dorp willen blijven wonen, alleen is dat nu niet mogelijk, omdat er amper (starters)huizen te koop staan in het dorp. Door te kiezen voor nieuwbouw op de plaats van het complex Nij Nittersum krijgt ook deze groep de kans zich blijvend in het dorp te vestigen; een ontwikkeling die de leefbaarheid van het dorp zeer ten goede zal komen.