VVD Eemsdelta wil slagkracht en tempo behouden in de versterkingsoperatie

Tijdens de laatste raadsvergadering is het handboek inpassingskosten vastgesteld. Inpassingskosten zijn de kosten die gemaakt worden om een straat of wijk na de versterkingsopgave weer netjes te maken. Hierbij moeten we denken aan het verbeteren van de wegen, herstel riolering, aanplanten groen, enz. Het rijk heeft hiervoor een budget vastgesteld.

Het handboek inpassingskosten stelt regels en voorwaarden waarop het budget inpassingskosten wordt verdeeld over de verschillenden versterkingsprojecten die in uitvoering zijn of de komende jaren in uitvoering worden gebracht.

In afwijking van de financiĆ«le verordening  is ook vastgesteld het college de bevoegdheid te geven tot een maximum van 25 procent van de oorspronkelijk beschikbaar gestelde inpassingskosten binnen een uitvoeringskrediet of budget. De VVD kon hiermee instemmen omdat we het van belang vinden binnen de versterkingsoperatie voldoende slagkracht en tempo te houden.