Algemene Beschouwingen 2022

Hieronder het betoog van onze fractievoorzitter, Eduard Mulder tijdens de algemene beschouwingen in de raadsvergadering van 13 juli 2022.

Blijven bouwen aan onze mooie gemeente

In financiële zin zijn we content met de perspectieven. Deels door vanuit Rijksbeleid die positief uitpakt voor de Eemsdelta. Anderzijds hebben we voorzichtig begroot. Dat vindt de VVD ook van belang te blijven doen.

Denk aan zaken als de indexatie en stijgende bouw- en materiaalkosten.

Dat is op het gebied van ons eigen huishoudboekje als gemeente.

Op gebied van de energieprijzen voor onze inwoners in armoede goed om de regeling daarvoor als maatwerk verder in te voeren. Daarom ook meegetekend om deze motie energiearmoede in te dienen.

 

We willen de wethouder bedanken voor het inzicht in de OZB niet-woningen. We vinden het van belang dit te blijven volgen voor deze categorie. Voor nu gaan we akkoord met de ingezette koers, we hebben vorig jaar de compensatieregeling verhoogd. Wel zullen we blijven volgen hoe zich dit ontwikkeld. Vanuit Eemsdelta in Balans is het goed te zien dat de structurele verhoging van de OZB geschrapt wordt.

 

Een ander algemeen punt is de druk van de organisatie en de uitwerking daarvan op dienstverlening. In de basis is het van belang de organisatie efficiënt te organiseren. Daar willen we ook aandacht voor blijven vragen. Maar de voorstellen die we zien zijn van belang We zien op belangrijke terreinen dat we personeel gaan uitbreiden. Onder andere om vergunningen adequaat te verlenen. maar ook ruimtelijke ordening, jeugd en jongeren en BOA’s zijn belangrijk voor onze gemeente.

 

Na de corona-periode en nu met de situatie in de Oekraïne blijft het van belang als gemeente onze inwoners, bedrijven en verenigingen te ondersteunen en faciliteren. We willen hierbij in gaan op 4 thema’s. 1. bij het bouwen van woningen, 2. onze economie, 3. de veiligheid en het binden van onze jeugd.

 

 

Bouwen van woningen

Bouwen van woningen, ook in de dorpen, is noodzakelijk. Dit is in de recent vastgestelde woonvisie mogelijk gemaakt. Zowel voor het versterkings- programma als voor de leefbaarheid is dit van belang. Er zijn veel kansen op de woning- markt, maar er is extra aandacht nodig voor starters- en levensloopbestendige woningen. We hopen dat vanuit de dorpen samen met de gemeente plannen kunnen worden gemaakt hiervoor.

 

Bouwen aan de economie

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven die de uitdagende periode van de coronacrisis ervaren hebben, blijvend goed worden gefaciliteerd. Daarnaast zijn er enorme kansen in de regio. Denk aan de industrie, bouw, landbouw, toerisme en recreatie. De VVD ziet deze kansen graag gekoppeld aan

het werkplein en onderwijs, zodat werkzoekenden beter voorbereidt zijn op de arbeidsmarkt.

We blijven ons ook inzetten op de uitdagingen. Denk hierbij aan het stikstof dossier. We gaan hier als gemeente niet over, maar we hebben er wel last van. De onzekerheid die dit heeft opgeleverd werkt door in gezinnen in onze gemeente.

We lezen recent in de krant het terechte bericht dat de provincie de aanpak onder voorwaarden oppakt. Ik zou de wethouder willen vragen onze steun daarvoor uit te spreken richting gedeputeerde staten tbv onze boeren, industrie en de bouw.

Toerisme en recreatie zien we veel beweging op in de sector. Onze toeristische visie geeft daar ook ruimte voor. De VVD vindt het van belang dat we dit actief blijven faciliteren. Koppelkansen zoeken daarbij van belang. De recent vastgestelde strandvisie is daar een voorbeeld van. Niet alleen het strand, maar ook het parkeren van het centrum tegelijk aanpakken.

 

Bouwen aan Veiligheid

Een leefbare en veilige omgeving is belangrijk voor onze inwoners. Zorgen voor voldoende toezicht en handhaving is daarbij van belang. De VVD is dan ook content met de uitbreiding van de BOA’s. De motie mbt tot meld misdaad anoniem is daarom een goede oproep om ook dat als Eemsdelta te optimaliseren.

 En ook de samenwerking in de wijken en dorpen met gebiedsregiseurs en beheerders is van belang voor een leefbare omgeving. Moties dorpsondersteuners mede ingediend mbt zorg.

Op deze manier kunnen onveilige situaties aangepakt worden en blijft het prettig wonen in onze gemeente. De aandacht die er is voor bijvoorbeeld ondermijning is van belang. Ook onze eigen rol als politicus daar in moeten we daarin betrekken. En acties van intimidatie moeten we met z’n allen aanpakken. Laten we dat in ons huis van de democratie daar geen ruimte voor ontstaan. 

 

Bouwen met de jeugd

Belangrijk dat alle aspecten aandacht krijgen om de jeugd te blijven binden aan onze

gemeente. Het direct betrekken van de jeugd bij ontwikkelingen in de gemeente is wat de VVD betreft van belang. Het betrekken van de jeugd bij verschillende visies en beleidsterreinen. Alle hiervoor door ons genoemde speerpunten kunnen daarvoor gelden. Er is via scholen, jongerenwerk, sportverenigingen voldoende lijn om jongeren te betrekken. Om samen met elkaar een onderwerp te kiezen voor een jongerenraad kan hierbij ook een voorbeeld zijn.

 

Dat kan ook nu weer. We hebben weliswaar nog her en der coronagevallen. Laten we dat niet onderschatten, maar zorgen dat we het beheersen. Zodat we met z’n allen aan de slag kunnen om met onze inwoners, bedrijven en verenigingen aan de slag te gaan en te blijven.

 

Voorzichtigheid en degelijkheid in het financiële kader. Inzetten op de koers die we hebben ingezet. Zaken afmaken en duidelijk perspectief. Dat is waar we voor gaan.

 

Dank u wel.